Call Us Icon  +421 907 923 286 Contact Us Icon Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ALARM TECHNIKA
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za návštevu internetového obchodu kvetinárstva EMPEFLOR. Nákup v internetovom obchode môžete uskutočniť ako fyzická či právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že budete dodržiavať nasledovné obchodné podmienky.

 

Prijatie objednávky

 • objednávky prijaté v pracovných dňoch do 16.00 hod. expedujeme okamžite
 • objednávky prijaté v dňoch pracovného voľna a pokoja a objednávky prijaté po 16.00 hod. expedujeme nasledujúci pracovný deň.
 • víkendové objednávky je potrebné si dohodnúť v pracovných dňoch jeden až dva dni vopred

Môžete si objednať ktorýkoľvek tovar z ponuky EMPEFLORu. K hodnote objednaného tovaru účtujeme cenu za donášku v hodnote:

 • osobný odber 0,00 €
 • cena v rámci Košíc 6,70 €
 • cena v rámci Košíc - mestská časť:
  • Ťahanovce 5,00 €
  • Krásna, Barca 8,30 €
  • Letisko, Pereš 10,00 €
  • US Steel 11,60 €
  • Šaca 15,00 €
 • mimo Košíc do 10km 7,30 €
 • mimo Košic nad 10km 7,30 € a každý ďalší kilometer + 0,66 € (napr. obec Zlatá Idka je 22 km od Košíc - výsledná cena je 7,30 € + 12 x 0,66 € = 15,22 €

EMPEFLOR potvrdí prijatie objednávky telefonicky alebo mailom, teda okamžite ste informovaní o množstve a sortimente, ktorý Vám vie EMPEFLOR na základe Vašej objednávky zaslať.

Potvrdením objednávky uzavriete s kvetinárstvom EMPEFLOR platnú kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa EMPEFLOR zaväzuje objednaný tovar dodať a Vy sa zaväzujete zaň zaplatiť kúpnu cenu

V prípade, že Vám EMPEFLOR nepotvrdí jednu alebo viac položiek z Vašej objednávky, prosíme Vás o opätovné objednanie tohto tovaru.

Tovar možete vrátiť kvetinárstvu EMPEFLOR v pôvodnom stave a obale do 5 dní od prevzatia zásielky po tel.dohovore.

 

Platobné podmienky

 • Kúpnu cenu za objednaný tovar môžete uhradiť nasledovným spôsobom:
  1. Prevodom na účet spoločnosti. Po potvrdení prevodu bankou bude tovar expedovaný.
  2. Dobierkou
  3. Hotovosťou pri dovoze zabezpečenom spoločnosťou EMPEFLOR (platí pre Košice a po tel.dohovore)
  4. Prostredníctvom služby Western Union.
  5. Kartou prostredníctvom služby CardPay
  6. Klienti Tatrabanky prevodom pomocou TatraPay
 • Podľa zvoleného typu platby použite údaje:

  Domáce platby:
  Tatra Banka 2924890794/1100

  Platby zo zahraničia:
  SVIFT - TATRSKBX
  IBAN: SK10 1100 0000 0029 2489 0794
  Tatra banka, a.s.
  Hodžovo námestie 3 
  850 05 Bratislava 55

  Expresná poštová poukážka:

  Magdaléna Petríková
  EMPEFLOR kvetinárstvo
  Budapeštianska 16 - 18
  040 13 Košice

  Wester Union:

  Obratom Vám potvrdíme realizáciu objednávky na Vaše
  telefónne číslo alebo e-mailom.

EMPEFLOR Vám garantuje ceny platné v momente objednávania

EMPEFLOR Vám účtuje cenu tovaru s DPH, balné a poštovné alebo dopravné, v závislosti od vybraného spôsobu a miesta dodania

Dopravné náklady určuje EMPEFLOR na základe vzdialenosti Vami udaného miesta dodania a centrály EMPEFLORu.

 

Dodacie podmienky

Osobným doručením prostredníctvom vlastnej dopravy spoločnosti EMPEFLOR. Podmienkou je dosiahnuteľnosť na Vami udanej adrese v dohovorenom čase

UPOZORNENIE Ak si zásielku neprevezmete z dôvodu neprítomnosti na Vami udanej adrese alebo sa nedostavíte na poštu doručenia, bude Vám tovar zaslaný iným spôsobom na Vaše náklady!

 

Reklamačné podmienky

Zodpovednosť predávajúceho za vady

 • Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb.
 • Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebením, nesprávnym zásahom.
 • Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej sa dohodla nižšia cena.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 • Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s objednávkou.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu bez zbytočného odkladu a je oprávnený v lehote do 3 dní reklamovať prípadné rozdiely v dodanom množstve a sortimente oproti objednávke, ako i zrejmé vady tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto rozdiely a vady zanikne.
 • Kupujúci je povinný reklamovaný tovar vrátiť predávajúcemu v pôvodnom stave a obale do 5 dní od prevzatia zásielky.
 • Záručná lehota je šesť mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je určené pri dodanom tovare inak.
 • Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.

Postup pri uplatnení reklamácie

 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti predávajúceho.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť "Reklamačný lístok" a spolu s tovarom zaslať predávajúcemu na adresu: EMPEFLOR - Kvetinárstvo, Budapeštianska ul. 16-18, 040 13 Košice.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný dodať reklamovaný tovar predávajúcemu v originálnom balení spolu so všetkými dokladmi, vrátane kópie dokladu o zaplatení tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje lehotu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu, nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 • Predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie.

Odstrániteľné chyby

 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chýb.
 • Predávajúci je povinný odstrániť takúto chybu bez zbytočného odkladu.
 • Ak zakúpený tovar ešte nebol použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu tovaru.
 • Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

Neodstrániteľné chyby

 • Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať, ako tovar bez chyby, má kupujúci právo:
  1. na výmenu tovaru, alebo
  2. na vybavenie reklamácie so zľavou, alebo
  3. na zrušenie kúpnej zmluvy.
 • Také isté práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné chyby, ale kupujúci nemôže pre opätovné chyby tovar riadne používať. Opakovanou chybou sa rozumie chyba, ktorá sa zopakovala po druhej záručnej oprave.

Poskytovanie zľavy

 • Pri vybavovaní reklamácie so zľavou sa prihliadne na charakter chyby, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžku užívania a možnosti jeho ďalšieho užívania.
 • Na primeranú zľavu má kupujúci nárok, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru.

Vrátenie zaplatenej sumy

 • Predávajúci garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.
 • Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

Platnosť reklamačného poriadku

 • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar ponúkaný predávajúcim v elektronickom obchode EMPEFLOR.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2011.

       

Kde nás nájdete

EMPEFLOR kvetinárstvo
Prevádzka:
Budapeštianska 16, 040 13 Košice
Sídlisko Ťahanovce

Kontakt

EMPEFLOR s.r.o.
Sokolovská 11, 040 11 Košice
E-mail: info@empeflor.sk 
Tel.: +421 907 923 286